Ullensaker kulturråd

Kulturrådet ble stiftet 16. juni 2010, og skal arbeide for best mulig vilkår for kulturlivet i Ullensaker. Det skal være en arena for samordning og samhandling for kulturlivet og en høringsinstans for Ullensaker kommune i saker som vedrører kulturlivet.

E-post: post@ullensakerkultur.no

Leder: leder@ullensakerkultur.no

Nestleder: nestleder@ullensakerkultur.no

Kasserer:  kasserer@ullensakerkultur.no

Hvem er kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem.