Kulturrådets fyrtårnspott.

Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/eller gi et nærmiljø et unikt tilbud.

Søknadsfrist 1. oktober, send prosjektbeskrivelse og budsjett til post@ullensakerkultur.no

Tidligere mottakere:

  • Raknehaugspillet
  • Global Gathering
  • Husflidslaget
  • Jessheim-Hovin-Mogreina Skolekorps
  • Lund Grendehus
  • Veiberg Kafe prosjektet 
  • Viseklubben Vocus
  • Harald Kværner Eiendom

Fadderordning

Ullensaker Kulturråd (UKR) ble høsten 2021 tildelt midler fra Ullensaker kommune for

å motvirke utenforskap og frafall fra barn og unge i organiserte kulturaktiviteter.

Les mer om Fadderordningen og søknadskriterier her

Ullensaker kulturråd

Kulturrådet jobber for å utvikle og fremme kulturen i Ullensaker. Dette gjøres gjennom aktiv deltakelse i kulturen, slik at vi kan formidle muligheter og komme med innspill og politisk påvirkning. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. Ullensaker Kulturråd består av representanter fra følgende kulturkategorier:

Sang og musikk

Teater og dans

Kunst og kunsthåndverk

Øvrige kulturaktører

E-post: post@ullensakerkultur.no

Leder: leder@ullensakerkultur.no

Nestleder: nestleder@ullensakerkultur.no

Kasserer:  kasserer@ullensakerkultur.no

Hvem er kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem.