Kulturtinget 2024

Et godt kulturting er gjennomført på Herredshuset.

Her er kulturrådet 2024

Les mer om kulturtinget her.

Fadderordning

Ullensaker Kulturråd har siden 2021 hatt en fadderordning. Målet for ordningen er å bistå barn og familier som av ulike årsaker ikke kan delta i kulturaktiviteter.

Klikk her for mer informasjon

Kulturrådets fyrtårnspott.

Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/eller gi et nærmiljø et unikt tilbud.

Søknadsfrist 1. november, send prosjektbeskrivelse og budsjett til post@ullensakerkultur.no

Tidligere mottakere:

  • Raknehaugspillet
  • Global Gathering
  • Husflidslaget
  • Jessheim-Hovin-Mogreina Skolekorps
  • Lund Grendehus
  • Veiberg Kafe prosjektet 
  • Viseklubben Vocus

Ullensaker kulturråd

Kulturrådet jobber for å utvikle og fremme kulturen i Ullensaker. Dette gjøres gjennom aktiv deltakelse i kulturen, slik at vi kan formidle muligheter og komme med innspill og politisk påvirkning. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. Ullensaker Kulturråd består av representanter fra følgende kulturkategorier:

Sang og musikk

Teater og dans

Kunst og kunsthåndverk

Øvrige kulturaktører

E-post: post@ullensakerkultur.no

Kasserer:  kasserer@ullensakerkultur.no

Hvem er kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem.