Kulturtinget 2020 skulle vært samme helg som Norge ble nedstengt grunnet Corona pandemien.

Vi avventet naturlig nok muligheten for å holde kulturtinget senere , men innså at foreningslivet etter nedstengningen nok ikke var klar for å prioritere et slikt arrangement før ut på høsten.

Tiden til neste kulturting i 2021 blir da kort og vi fant det på rådsmøtet i mai 2020 fornuftig bli sittende ut det drøye halvåret.

Vedlagt finner du linkene til årsmeldingen for 2019 og handlingsplanen for 2020.

Kulturrådets årsmelding 2019

Kulturrådets handlingsplan 2020

Jessheim Juni 2020

Rolf Baardseth