Oppføringer av

Kulturarenaplan for Ullensaker

Kulturlivet i Ullensaker består av mer enn 130 lag/foreninger som gjennomfører mer enn 15 000 aktiviteter årlig. Veksten i kommunen og de store endringene i våre byer og steder har heldigvis også gitt synlige nye aktører og kulturuttrykk. Overordnet målsetning, tydelige behov for kulturlivet i Ullensaker Øvingsarenaer for korps og dans. Dagens bruk av skoler gir […]