Oppføringer av

Fyrtårnsmidler – løfter og synliggjør

I Ullensaker skal vi kunne satse ekstra på noen utpekte områder innen kulturfeltet, for å kunne gi et varig løft til et kulturuttrykk, område innen kulturlivet eller i et nærmiljø. Kulturlivet gis mulighet for å komme med innspill til bruk av midlene til kulturtinget. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet […]

Årsmeling 2019 og handlingsplan 2020

Kulturtinget 2020 skulle vært samme helg som Norge ble nedstengt grunnet Corona pandemien. Vi avventet naturlig nok muligheten for å holde kulturtinget senere , men innså at foreningslivet etter nedstengningen nok ikke var klar for å prioritere et slikt arrangement før ut på høsten. Tiden til neste kulturting i 2021 blir da kort og vi […]

Kulturarenaplan for Ullensaker

Kulturlivet i Ullensaker består av mer enn 130 lag/foreninger som gjennomfører mer enn 15 000 aktiviteter årlig. Veksten i kommunen og de store endringene i våre byer og steder har heldigvis også gitt synlige nye aktører og kulturuttrykk. Overordnet målsetning, tydelige behov for kulturlivet i Ullensaker Øvingsarenaer for korps og dans. Dagens bruk av skoler gir […]