Kulturting_Ullens_2021_samlet

Torsdag 25.mars kl. 18:00.

Kontakt oss for påmelding og møtyelenke. Saksdokumentene finner du samlet her.

Innspill kommunebudsjettet

Les mer

Etter initiativ fra Sigmund Gundersen og i samarbeide med Vocus viseklubb og Kløfta Vel, blir det søndag 11. november arrangert en minnekonsert for å hedre Stein Ove Berg. Konserten bæres musikalsk av Bergtatte karer.

Les mer

Rådmannens budsjettforslag ligger på bordet for videre politisk behandling. Kulturrådet behandlet saken i sitt møte 8. november. Vi tar inn over oss at kommunen har krevende prioriteringer og må ha et stramt budsjett.

Som råd og ressurs for kulturlivet er det imidlertid nok en gang nærmest fascinerende for kulturrådet å se hvilken forskjellsbehandling det er i inngrep ovenfor kulturlivet i forhold til idrett. Vi unner idrettslivet alt godt, men med bakgrunn i kommunens uttalte målsetninger innen kultur er likebehandling en rimelig forventning.

Innspill til våre politikere blir oversendt og publiseres snart på denne siden- følg med!