I Ullensaker skal vi kunne satse ekstra på noen utpekte områder innen kulturfeltet, for å kunne gi et varig løft til et kulturuttrykk, område innen kulturlivet eller i et nærmiljø.

Kulturlivet gis mulighet for å komme med innspill til bruk av midlene til kulturtinget. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, for å finne gode satsingsområder for å løfte kulturlivet i Ullensaker. Midlene til kulturfyrtårn disponeres av kulturrådet i samarbeid med enhet Kultur.

Midlene omtales som «Kulturrådets fyrtårnspott».

Retningslinjer for «Kulturrådets fyrtårnspott»:

  1. Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til en felt eller område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud.
  2. Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet.
  3. Ullensaker kulturråd fordeler tilskudd i samarbeid med enhet kultur.

Kulturtinget er arena for å prioritere retning og skape synlighet for ordningen.

Har du en ide du brenner for som du tror er urealistisk, trenger din forening nesten et lite mirakel for å realisere et spennende prosjekt eller kan din og din forenings ide berike et nærområde. Ta en prat med oss så hjelper vi deg med å formulere en plan og kanskje oppnå tildeling av fyrtårnsmidler!

https://jessheimpuls.no/2020/01/08/vrir-til-kulturelt-handlingsrom/