Kulturens Fadderordning – Retningslinjer

Ullensaker Kulturråd (UKR) ble høsten 2021 tildelt midler fra Ullensaker kommune for

å motvirke utenforskap og frafall fra barn og unge i organiserte kulturaktiviteter.

Målet for Fadderordningen er at de som ikke har anledning til å delta på ordinære

vilkår, grunnet familiens økonomi, kan opprettholde sin aktivitet og/eller rekrutteres

inn i kulturaktiviteter.

 

Midler skal tildeles barn og unge via en fadderordning, Kulturens fadderordning.

Ullensaker Kulturråd har utpekt fadderkonsulenter som jobber ut mot barn og unge

for å kartlegge og å få inn «kandidater» samt gjøre ordningen kjent.

 

Les mer om Fadderordningen og søknadskriterier her

 

ukr-retningslinjer-kulturens-fadderordning