Representanter for 2024

Ullensaker Kulturråd

Trine Bjerkeli Hansen, leder  post@ullensakerkultur.no

Knut Nafstad, kasserer kasserer@ullensakerkultur.no

Rådet er sammensatt av representanter fra følgende kulturkategorier:

Sang og Musikk:

Trine Bjerkeli Hansen, Good Vibrations Show Choir

Hanne Prestaasen, Jessheim-Hovin-Mogreina Skolekorps

Odd Steenberg, Dirigent/Korpsmusiker

Dans og teater:

Miljana Kljajic, KUD «Svilen Konac», Jessheim

Lis Anderson, Ullensaker Teater

Tore Østvang, Raknehaugspillet

Kunst og kunsthåndverk:

Katrine Grønneberg, Ullensaker Kunstforening

Hanne-May Sevendal, Ullensaker Kunstforening

Gunn Tordis Bertinussen, Ullensaker Husflidslag

Øvrige kulturaktører:

Knut Nafstad, Ullensaker Historielag

Randi Hermanrud, Human-Etisk forbund

Janne Grimsrud, Ikon Konsept Online Galleri

Kjersti Grov, Sanger/Musiker

Du når alle ved å bruke e-posten raadet@ullensakerkultur.no