Kulturtinget 2023. Kløfta Velhus 22.mars kl.18:00

Her kan du lese mer om kulturtinget og hvordan det er organisert.

Disse er på valg til Ullensaker Kulturråd 2023.