Kulturtinget 2024/Årsmøte 2023

Vi ønsker velkommen til Kulturtinget 2024 på Herredshuset torsdag 29. februar kl. 18:30.

Dette er også rådets årsmøte for 2023 med årsmelding og regnskap.

Valg av medlemmer til Ullensaker Kulturråd.

Se vedlagte dokumenter.

Kulturrådets årsmelding 2023

240219 Årsregnskap 2023

Valg medlemmer Ullensaker Kulturråd 2024

Vedtekter for Ullensaker Kulturråd