Stein Ove Berg – konsert og minnesmerke.

Etter initiativ fra Sigmund Gundersen og i samarbeide med Vocus viseklubb og Kløfta Vel, blir det søndag 11. november arrangert en minnekonsert for å hedre Stein Ove Berg. Konserten bæres musikalsk av Bergtatte karer.

Stein  Ove ville ha fylt 70 år 22 desember. Ullensaker kulturråd har gitt Kløftamannen Vinjar Tufte oppdraget med å følge opp og bidra som koordinator og tilrettelegger for alle gode krefter som jobber for et minnesmerke over visesangeren fra Kløfta. Det er av Rune Storsve donert en platesamling som en start på en Stein Ove Berg samling i Kløfta Velhus og Stein Vegard Leidal har tatt initiativ til en stiftelse men formål minnesmerke over Stein Ove  og kanskje et årlig stipend. Dette er to av mange initiativer i videre utvikling.

Et naturlig mål er at det realiseres innen det som ville vært Stein Ove Bergs 75 års dag.

Saken har fått fin omtale i Romerikes Blad – Helgebilaget i forkant av konserten på Velhuset søndag. Takk til journalist Ola Einbu for oppmerksomhet og fin presentasjon av formålet.