Ullensaker Kulturfyrtårn

For å kunne gi et varig løft til et kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i nærmiljøet, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Fyrtårnspotten disponeres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, og følgende kriterier legges til grunn:

Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/eller gi et nærmiljø et unikt tilbud.

Midlene skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet.

Er dette noe for ditt lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd. Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.

leder@ullensakerkultur.no