Ullensakers budsjett og økonomiplan – kultur og idrett likebehandlet?

Rådmannens budsjettforslag ligger på bordet for videre politisk behandling. Kulturrådet behandlet saken i sitt møte 8. november. Vi tar inn over oss at kommunen har krevende prioriteringer og må ha et stramt budsjett.

Som råd og ressurs for kulturlivet er det imidlertid nok en gang nærmest fascinerende for kulturrådet å se hvilken forskjellsbehandling det er i inngrep ovenfor kulturlivet i forhold til idrett. Vi unner idrettslivet alt godt, men med bakgrunn i kommunens uttalte målsetninger innen kultur er likebehandling en rimelig forventning.

Innspill til våre politikere blir oversendt og publiseres snart på denne siden- følg med!